Propozice

Propozice tvůrčí soutěže Vánoce s Baltíkem 2010         Aktualizace 18.12.2010
 1. Účastníci soutěže.
  Soutěž je určena pro žáky základních škol, středních škol, domů dětí a mládeže a ostatních organizací, pracujících s dětmi.
  Každý účastník soutěže musí mít svůj SGP účet (UID) a pod tímto UID se účastní soutěže.
  Soutěžit mohou jednotlivci a týmy. Tým musí mít vedoucího týmu a maximálně 4 další členy. Tým do soutěže přihlašuje vedoucí týmu.
  Jeden soutěžící může být členem více týmů a zároveň soutěžit jako jednotlivec. Pokud soutěží jako jednotlivec, nemůže být vedoucím žádného týmu. Vedoucí jednoho týmu již nemůže být vedoucím jiného týmu, ani soutěžit jako jednotlivec.

  Soutěžní kategorie:
    ▪ Kategorie A: žáci 0. - 3. třída MŠ+ZŠ.
    ▪ Kategorie B: žáci 4. - 6. třída ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
    ▪ Kategorie C: žáci 7. - 9. třída ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
    ▪ Kategorie D: studenti středních škol (pro soutěž 10.-13. třída).
  U týmů platí, že o zařazení do příslušné soutěžní kategorie rozhoduje věk (třída) nejstaršího člena týmu.

 2. Soutěžní témata.
  Vyberte si jedno z těchto témat: Vánoce, Mikuláš, advent, zima, zimní sporty.
  V rámci jedné kategorie budou témata hodnocena dohromady. Můžete vytvořit příběh, hru, přání nebo cokoliv jiného. Jde-li o hru, nesmí být krvavá, surová nebo násilná.

 3. Soutěžní program.
  Může být vytvořen pouze v nástroji B3 nebo B4 a musí obsahovat jen původní (tj., autorem vytvořené, odnikud nepřevzaté) grafické, zvukové a video soubory! To znamená, že soutěžní program nesmí obsahovat žádné obrázky, zvukové a obrazové nahrávky jiných autorů, rodičů, učitelů, i kdyby tyto byly veřejně přístupné např. na internetu apod.

 4. Autorská práva.
  Soutěžící dává organizátorům soutěže (SGP Systems a jejím partnerům) časově a územně neomezené právo soutěžní program dále libovolným způsobobem šířit a v případě potřeby jej i upravovat. Soutěžící tento svůj souhlas vyjádří přihláškou do soutěže.

 5. Soutěžní kola.
  Soutěž má minimálně 2 hodnotící kola (školní a národní).
  Z každé školy postoupí v každé kategorii určitý počet týmů, přičemž tento počet bude určen až po skončení školního kola. Počet postupujících týmů z každé školy je dán kapacitou poroty vyššího kola.

 6. Školní komise.
  Školní komie ohodnotí všechny programy svých žáků. Školní komisi mohou tvořit učitelé, vedoucí kroužků, rodiče a/nebo žáci (doporučujeme, aby učiteli pomohli s hodnocením alespoň jeden až dva žáci).
  Při hodnocení více členy se automaticky vypočítává průměr z hodnocení jednotlivých členů, čili čím více členů komise, tím objektivnější hodnocení.
  Poznámka: učitel může hodnotit programy svých týmů průběžně, tj. ihned poté, co tým odešle program na soutěžní server. Učitel také může určit další členy školní komise (své kolegy, nebo své žáky). Svůj požadavek na změnu nebo doplňění školní komie odešlete pomocí kontaktního formuláře níže.

 7. Národní komise.
  Národní komise ohodnotí maximálně 30 nejlepších programů z každé kategorie. Národní komisi budou tvořit učitelé (nebo jejich zástupci) postupujících týmů.
  Pokud v dané kategorii bude více než 30 postupujících týmů, proběhne ještě krajské (případně okresní) hodnotící kolo, tak, aby počet postupujích týmů v dané kategorii nepřekročil 30 (možnosti hodnotící komise).
  Národní komise bude ustavena přesedou národní komise, kterého zvolí členové národní komise (učitelé postujících týmů).

 8. Ceny pro soutěžící.
    ▪ nejlepších 5 soutěžících (týmů) v každé kategorii národního kola obdrží diplom (e-mailem),
    ▪ nejlepší soutěžní programy v národním kole budou zveřejněny na tomto serveru.

 9. Termíny (jsou přibližné, bude záležet na celkovém počtu soutěžních programů):
    ▪ uzávěrka příjmu soutěžních prací - 21.12.2010 do 18:00 hod.
    ▪ práce školní poroty - 22.12.2010 - 4.1.2011
    ▪ zveřejnění výsledků školní poroty - 4.1.2011
    ▪ práce národní poroty - 4.1.2011 - 11.1.2011
    ▪ zveřejnění výsledků národní poroty - 12.1.2011

 10. Pravidla pro odevzdávání souborů:
    ▪ soutěžní programy musí být pouze ve formátu BZIP pro B3 a nebo ZIP pro B4,
    ▪ soubor BZIP nebo ZIP může obsahovat jen jeden soutěžní program,
    ▪ součástí ZIPu nesmí být u programů v Baltie 4 C# spustitelné soubory EXE nebo knihovny DLL!
    ▪ názvy souborů nesmí obsahovat diakritiku ani mezery. Jmenné konvence pro názvy souborů viz bod 15. v propozicích soutěže Creative Baltie 2011,
    ▪ maximální velikost soutěžního souboru BZIP nebo ZIP je 1,5 MiB,
    ▪ programy nesplňující výše uvedená kritéria budou ze soutěže automaticky vyřazeny (nepůjdou nahrát).

 11. Hodnocení soutěžních programů.
  Při hodnocení soutěžních programů se budou zohledňovat následující kritéria:
    ▪ funkčnost programu - max. 10 bodů od jednoho porotce
    ▪ originalita nápadu - max. 10 bodů od jednoho porotce
    ▪ grafické zpracování - max. 10 bodů od jednoho porotce
    ▪ propracovanost programu a jeho interaktivita - max. 5 bodů od jednoho porotce

 12. Omezení soutěže.
  Každý jednotlivec nebo tým může do soutěže poslat pouze jeden program.

 13. Doložka organizátorů soutěže.
  Organizátoři soutěže si vyhrazují právo upravit termíny soutěže, soutěž nebo některou z kategorií rozšířit nebo zrušit. Jediný aktualizovaný zdroj informací o soutěži je pouze na těchto stránkách. Sledujte proto tyto stránky průběžně a pečlivě.

 14. Kontakt.
  Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky nebo otázky týkající se této soutěže, nebo chcete změnit či doplnit člena školní poroty  napište nám.